Ładowanie...

Historia nas zobowiązuje

Od narodzin II Rzeczpospolitej działania polskich kryptologów wieńczone były spektakularnymi sukcesami.
W latach 20-tych prace polskich kryptologów we współpracy z wywiadem wojskowym przyczyniły się do przełamania szyfrów, przy pomocy których bolszewicka armia zabezpieczała przekazywane depesze. W wyniku prowadzonego dekryptażu Wojsko Polskie powstrzymało marsz wojsk bolszewickich na Europę zachodnią.

Kolejne lata przyniosły niemniejszy sukces. Wielka trójka matematyków - Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki - przełamała system szyfrowania, który przy pomocy urządzeń Enigma był wykorzystywany do utajniania łączności radiowej wojsk niemieckich. Dzięki temu możliwe było wcześniejsze rozpoznanie zamiarów Hitlera oraz, jak podkreślają historycy, szybsze zakończenie II wojny światowej.
Po II wojnie światowej przez okres około 50 lat działania Polski w dziedzinie kryptografii i kryptologii były niejawne i do dziś niewiele na ten temat wiadomo.

W latach 90-tych polskie służby specjalne rozpoczęły współpracę z polskimi firmami realizującymi projekty budowy urządzeń specjalistycznych, zmierzającą do opracowania wielu urządzeń szyfrujących. W ten nurt wpisała się również firma Krypton Polska, która od roku 2004 rozpoczęła, przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prace nad budową urządzeń kryptograficznych mających zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.
Mając świadomość powagi przedsięwzięcia, w którym bierzemy udział oraz jak wiele w XX wieku dokonała Polska na arenie międzynarodowej w zakresie kryptografii dążymy do wypracowania rozwiązań zapewniających najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa połączony z niezawodnością pracy urządzeń oraz łatwością ich eksploatacji.