Ładowanie...

O Nas

Firma KRYPTON POLSKA projektuje i produkuje zaawansowane rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jednym z nich jest system KRYPTON K2 wykorzystujący najnowsze technologie, przeznaczony do ochrony informacji niejawnych w sieciach IP o przepustowości 1 Gb/s.

KALENDARIUM

Rok 2015 - rozpoczęcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej
Rok 2015 - zakończenie wdrożenia największego w Polsce systemu kryptograficznego do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE dla Komendy Głównej Policji
Rok 2015 - wydanie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW certyfikatu ochrony kryptograficznej dla Szyfratora IP KRYPTON K1
Rok 2014 - wydanie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW certyfikatu ochrony kryptograficznej dla Szyfratora IP KRYPTON K2 Lite
Rok 2014 - zakończenie wdrożenia drugiego co do wielkości w Polsce systemu kryptograficznego do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE dla Straży Granicznej
Rok 2014 - zakończenie wdrożenia systemu kryptograficznego do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE dla Biura Ochrony Rządu
Rok 2013 - rozpoczęcie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW procesu certyfikacji dla Szyfratora IP KRYPTON K1
Rok 2013 - rozpoczęcie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW procesu certyfikacji dla Szyfratora IP KRYPTON K2 Lite
Rok 2012 - wydanie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW certyfikatu ochrony kryptograficznej dla Bezpiecznego Modułu Sprzętowego KRYPTON HSM2
Rok 2012 - rozpoczęcie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW procesu certyfikacji dla Bezpiecznego Modułu Sprzętowego KRYPTON HSM2
Rok 2012 - wydanie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW certyfikatu ochrony kryptograficznej dla Szyfratora IP KRYPTON K2
Rok 2011 - rozpoczęcie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW procesu certyfikacji dla Szyfratora IP KRYPTON K2
Rok 2008 - pierwsze zaproszenie firmy Krypton Polska na coroczną konferencję NATO Information Assurance Symposium
Rok 2004 - porozumienie o współpracy firmy Krypton Polska z Departamentem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, z dnia 28 lipca 2004
Paragraf 2, punkt 1: Strony uznają za właściwe i celowe, z punktu widzenia interesu Państwa, skonstruowanie i wdrożenie do produkcji w kraju wyrobów, które po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów Jednostki Certyfikującej Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogłyby zostać zastosowane do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbowa.
Rok 2004 - projekt zrealizowany dla firmy POSNET - komputer typu POS z wykorzystaniem układu Apex firmy Altera oraz sytemu mikroLinuxOS.

Firma Krypton Polska posiada:

  • świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych kauzulą NATO SECRET, EU/UE SECRET oraz TAJNE,
  • certyfikat ochrony elektromagnetycznej na przetwarzanie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE,
  • koncesję MSW na wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.Nasz film reklamowy.