Historia nas zobowiązuje

Od narodzin II Rzeczpospolitej działania polskich kryptologów wieńczone były spektakularnymi sukcesami. W latach 20-tych prace polskich kryptologów we współpracy z wywiadem wojskowym przyczyniły się do przełamania szyfrów, przy pomocy których bolszewicka armia zabezpieczała przekazywane depesze. W wyniku prowadzonego dekryptażu Wojsko Polskie powstrzymało marsz wojsk bolszewickich na Europę zachodnią.

Kolejne lata przyniosły niemniejszy sukces. Wielka trójka matematyków - Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki - przełamała system szyfrowania, który przy pomocy urządzeń Enigma był wykorzystywany do utajniania łączności radiowej wojsk niemieckich. Dzięki temu możliwe było wcześniejsze rozpoznanie zamiarów Hitlera oraz, jak podkreślają historycy, szybsze zakończenie II wojny światowej. Po II wojnie światowej przez okres około 50 lat działania Polski w dziedzinie kryptologii były niejawne i do dziś niewiele na ten temat wiadomo.

Powstanie Krypton Polska

W latach 90-tych polskie służby specjalne rozpoczęły współpracę z polskimi firmami realizującymi projekty budowy urządzeń specjalistycznych, zmierzającą do zbudowania własnych urządzeń szyfrujących.

Od połowy 2004 roku, w ten nurt wpisał się Krypton Polska.  Firma powstała na bazie fascynacji Właścicieli i osób inicjujących, historycznymi osiągnięciami polskiej kryptologii, z intencją zbudowania narodowego, nowoczesnego i wydajnego urządzenia kryptograficznego, na minimum europejskim poziomie.

Mając świadomość powagi przedsięwzięcia, Krypton opracował perspektywiczne rozwiązanie zapewniające najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa połączony z niezawodnością pracy urządzenia oraz łatwością jego eksploatacji. We współpracy i pod nadzorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Firma zbudowała i certyfikowała w 2012 roku swój pierwszy szyfrator, Krypton K2 (klauzula Poufne).