Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”, informuję, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisie www.krytpon-polska.com (dalej: „Serwis www”) jest „KRYPTON Polska” Sp. z o.o. z siedzibą przy Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa.

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem url www.krypton-polska.com, którego operatorem oraz administratorem jest spółka „KRYPTON Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@krypton-polska.com

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać  dane osobowe użytkownika Serwisu www (dalej: „Użytkownik serwisu”):

 • w celu zapewnienia poprawnej prezentacji danych w Serwisie www (dane przeglądarki internetowej). Podstawą przetwarzania jest  zgoda Użytkownika serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celu utrzymania kontaktu z Użytkownikiem serwisu na postawie danych przekazanych w formularzu kontaktowym Serwisu www (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email)). Podstawą przetwarzania jest  zgoda Użytkownika serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (adres IP). Podstawą przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Powyższe dane osobowe Użytkownika serwisu będą przetwarzane   przez okres, niezbędny do realizacji ww. celów lub do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych, jeżeli to ona była podstawą prawną przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika serwisu mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi informatyczne na rzecz Administratora danych, opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane Użytkownika serwisu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO, Użytkownikowi serwisu przysługuje :

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika serwisu jest jego zgoda. . Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podane przez Użytkownika serwisu dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki Cookies

Serwis www korzysta z tzw. plików Cookies („ciasteczek”), czyli plików służących do zapewnienia poprawnego działania Serwisu. Pliki Cookies u używane są do celów technicznych, aby umożliwić sprawne działanie naszego Serwisu www. Umożliwiają Pani/Panu sprawne poruszanie się po Serwisie www i korzystanie z jego funkcji:

 • Korzystając z odpowiedniej opcji przeglądarki internetowej Użytkownik serwisu ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania plików Cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików Cookies może powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych  
 • W przypadku braku zgody na korzystanie z plików Cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. 

Pliki Cookies w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika Serwisu. 

Logi systemowe

Każda wizyta w Serwisie www jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in. adres IP, data i czas wizyty. Informacje zapisane w logach systemowych nie są wykorzystywane w celach identyfikacji osoby odwiedzającej Serwis www. Informacje przechowywane w plikach logów Serwisu www, wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych, analitycznych i zapewnienia poprawnego działania Serwisu www. 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje jednak brakiem  możliwości nawiązania kontaktu przez spółkę KRYPTON Polska Sp. z o.o.