Kalendarium

2020

Zakończenie prac nad budową i rozpoczęcie certyfikacji nowego szyfratora Krypton K2 10G.

Zaproszenie Krypton Polska do udziału w dyskusji w D24 nad rozwojem kryptografii w Polsce.

2019

Przystąpienie do realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber).

2018

Stworzenie pierwszego polskiego szyfratora zgodniego ze standardem NINE.

2016

Rozpoczęcie kilku projektów niejawnych.

2015

Wydanie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW pierwszego certyfikatu ochrony kryptograficznej dla Szyfratora IP KRYPTON K1.

2014

Wydanie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW pierwszego certyfikatu ochrony kryptograficznej dla Szyfratora IP KRYPTON K2 Lite.

2013

Rozpoczęcie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW procesu certyfikacji dla Szyfratora IP KRYPTON K1.

Rozpoczęcie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW procesu certyfikacji dla Szyfratora IP KRYPTON K2 Lite.

2012

Wydanie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW pierwszego certyfikatu ochrony kryptograficznej dla Bezpiecznego Modułu Sprzętowego KRYPTON HSM2.

Wydanie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW pierwszego certyfikatu ochrony kryptograficznej dla Szyfratora IP KRYPTON K2.

2011

Rozpoczęcie przez Jednostkę Certyfikacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW procesu certyfikacji dla Szyfratora IP KRYPTON K2.

2008

Pierwsze zaproszenie firmy Krypton Polska na coroczną konferencję NATO Information Assurance Symposium.

2004

Podpisanie porozumienia o współpracy firmy Krypton Polska z Departamentem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.