SYSTEMY DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA SPECJALNE

Systemy kryptograficznej ochrony informacji budowane zgodnie z wymaganiami Klienta.

Kompleksowe przygotowanie rozwiązania (systemu lub urządzenia), na które składają się:

  • opis koncepcji proponowanego rozwiązania
  • projekt i wykonanie płyty elektronicznej
  • przygotowanie oprogramowania układowego i komputerowego
  • opracowanie obudowy
  • uruchomienie procesu produkcji
  • wdrożenie i świadczenie usług serwisowych