KRYPTON AZK2

Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie siecią szyfratorów IP KRYPTON K2 oraz Bezpiecznym Modułem Sprzętowym Krypton HSM2. Posiada wbudowaną obsługę Centrum Certyfikacji (ang. Certification Authority - CA). Zapewnia możliwość zdalnego odczytu logów z wszystkich szyfratorów w sieci oraz z Bezpiecznego Modułu Sprzętowego. Umożliwia zdalną konfigurację i monitorowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu KRYPTON K2.

  • Dedykowane środowisko aplikacji i usług systemu KRYPTON K2
  • Zarządzanie urządzeniami KRYPTON K2 i KRYPTON HSM2
  • Zintegrowane centrum certyfikacji CA
  • Zdalne zarządzanie siecią i politykami bezpieczeństwa
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania urządzeń
  • Zdalne pobieranie i agregowanie dzienników zdarzeń
  • Zaawansowane zarządzanie i kontrola konfiguracji