KRYPTON AZK1

Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie siecią szyfratorów IP KRYPTON K1. Posiada wbudowaną obsługę Centrum Certyfikacji (ang. Certification Authority - CA). Aplikacja zapewnia możliwość zdalnego odczytu logów z wszystkich szyfratorów w sieci oraz zdalną konfigurację i monitorowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu KRYPTON K1.

  • Dedykowane środowisko aplikacji i usług systemu KRYPTON K1
  • Zarządzanie urządzeniami KRYPTON K1
  • Zintegrowane centrum certyfikacji CA
  • Zdalne zarządzanie siecią i politykami bezpieczeństwa
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania urządzeń
  • Zdalne pobieranie i agregowanie dzienników zdarzeń
  • Zaawansowane zarządzanie i kontrola konfiguracji